Motion: Sillometer

Motion: Sillometer

Motion om nyttan av införskaffandet av en sillometer å D-sektionens vägnar, samt utredandet av dess definition och syfte

D-sektionen har sedan sin födelse saknat en enhetlig definition på termen ßillometer".

Motionärerna yrkar därför på:

Å den kapitala morgondryghetens vägnar


Ola Bodin


Erik Ekman


Jacob Gradén


Mikael Ohlson


Erik Mossberg

Reservationer

Lund, 05:55 till 06:25 söndag 2003-10-12, Sexa efter Oktoberfest. Genomsnittlig promillehalt: tre.


Footnotes:

1Sakupplysning: Marie påstod sig vid skrivandet av motionen vara mållös. Micke påstod henne vara måttlös.
  [hemsidan]