SnabbsökningX

Avancerad sökning

STUDIERÅDSMÖTESPROTOKOLL 2005–02–16

§1 OFMA

Ordförande Gustav Bodenäs förklarade mötet öppnat.

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Godkännande av dagordningen

Mötet beslöt att byta ordning på punkt

§4 Föregående mötes protokoll

Prokollet är inte sammanställt, Gustav beklagar.

§5 Meddelanden

I:arna misslyckades på Datorteknik

Mötet välkommnar Ludwig Magnusson till hans första möte.

På onsdag nästa vecka är det funktionärslunch och det bjuds på korv.

Programmästare Lars vill göra en bussresa.

§6 Hans punkt

Utbildningens färdigheter kunskaper och attityder tas upp i UND. Det kommer hållas ett möte inom SRD för att diskutera Hans brev.

§7 Utvärdering

§7.1 HSV:s utvärdering

Björn Regnell informerar om HSV:s självvärdering. Han önskar att få feedback på arbetsmaterialet. Den 2-3/3 kommer det vara workshop. Studenter är mycket välkommna.

§7.2 Resultat från teknologenkäten

Johan Bjarnevik presenterar äntligen enkäten.

§8 Nästa mötes mat

Johan hittar på något

§9 Övrigt

-

§10 OFMA

Ordförande Johan Bjarnevik förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 
Gustav Bodenäs 
Sekreterare      
Johan Bjarnevik 
Ordförande    

Utskriftsvariant Ändrad 2009-10-12 kl 09.30 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar