SnabbsökningX

Avancerad sökning

Studierådsmötesprotokoll 2009-04-03

Närvaro: Edward Linderoth-Olson SRD-ordförande
Mattias Jernberg Sekreterare

§1 OFMÖ

SRD-ordförande Edward Linderoth-Olson förklarade mötet öppnat.

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§5 Mat

Punkten bordlades.

§6 Föregående mötes protokoll

Punkten bordlades.

§7 Meddelanden

Punkten bordlades.

§8 Förslagslådan

Punkten bordlades.

§9 Beslutsuppföljning

Punkten bordlades.

§10 Flicka på Teknis

Punkten bordlades.

§11 Kursombud

Punkten bordlades.

§12 Kursutvärderingar

Punkten bordlades.

§13 Lunchstatistik

Punkten bordlades.

§14 PR

Punkten bordlades.

§15 Övrigt

Mötet beslöt att från och med den 4:e april 2009 tom. den 9:e maj 3141 fattar Studierådsordförande samt Studierådsordförande emeritus Edward Linderoth-Olson samtliga beslut på delegation.

§16 Skitsnack

Ordförande och sekreterare blev lacka och gick hem!

§17 OFMA

SRD-ordförande Edward Linderoth-Olson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 
Mattias Jernberg 
Sekreterare     Justeras 
Edward Linderoth-Olson 
SRD-ordförande    

Utskriftsvariant Ändrad 2009-10-12 kl 09.30 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar