Teknologmössa

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En sann teknolog bär alltid sin mössa med sin ouveralle. För att bära den korrekt skall givetvis ett antal regler uppfyllas, dessa lär sig n0llan under sin första tid på LTH.

För mössan gäller följande regler, vilka varit desamma sedan 1961.

§1 Mössan skall bäras under hela studieperioden. Från och med 4 oktober till och med mösspåtangningen 30 april bärs mörkblå vintermössa. Från och med mösspåtagningen den 30 april till och med 3 oktober bärs vit sommarmodell. Mössan skall bäras på ett upphöjt värdigt sätt, på det att Truls och Trula må komma att åtnjuta allmänhetens förtroende och lojalitet.

§2 Mössan må bäras av teknolog först då denne genom TLTHs nollning förvärvat detta privilegium, och må därefter bäras oinskränkt.

§3 Beträffande hälsning gäller följande: i) Högskolans rektor och föreläsare. ii) Trula. iii) Av Truls eskorterad tös. iv) Patrullerande konstapel mellan 00.00 och 06.00. v) Trulsar emellan hälsas med ett kort och hjärtligt framstött ”HEJ”. Individer som gått miste om LTH, men går på surrogatinstitut för civilingenjörsproduktion, jämställs av artighetsskäl med Truls och Trula.

§4 Lyftning av mössan sker enligt följande rörelseschema: i) Höger hand föres raskt till skärmen. ii) Denna fattas mellan tumme och peknger om möjligt. iii)Mössan höjs raskt 1 dm rakt upp. iv)Mössan lägges så tillbaka. Tillse att tofsen intar estetisk position.

§5 Till högtidsdräkt bärs vit mössa och i händelse av begravning, vit mössa med sorgband. Sorgbandet bärs så att kokarden döljes.

§6 Det åligger gamble att tillse att nymble är vaksam på dessa regler och det åligger gamble att tillrättavisa varje brottsling.

Spegat

En spegat i sektionsfärgen, alternativt programmets färg placeras i tofsen för varje på LTH påbörjat läsår.

  • Studieuppehåll markeras med svart spegat
  • Avbrott för värnpliktstjänstgöring med mörkgrön spegat
  • ingenjörsexamen markeras med lila-grå spegat och avbrott
  • Heltidsarbete i Teknologkårens tjänst grå-blå-vit spegat.
  • Examen markeras med ett hänglås ovanför spegaterna och nyckeln kastas sedan i sjön Sjön.

Om sektions nollegasque inträffar under den period varunder blå mössan skall bäras, må sektions inspektor besluta att vit mössa skall bäras under sagda fest.